1
2
3
4
5
stap1

Stap 1: Strategie en resultaat

Waar wilt u resultaat zien?

Een resultaatgericht vastgoedplan (RVP) heeft pas waarde als transparant en meetbaar aangetoond kan worden in welke mate het plan bijdraagt aan de strategie van de vastgoedeigenaar.

Om te zorgen dat het RVP perfect in lijn is met de strategie van de vastgoedeigenaar dienen we deze bedrijfs- en complexstrategie goed te begrijpen. De dynamiek en veelzijdige belangen van uw organisatie en uw vastgoedportefeuille bestuderen wij nauwkeurig, zodat hieruit resultaatgebieden gedestilleerd kunnen worden.

Het RVP zorgt voor prestaties op die resultaatgebieden. Het zijn meteen ook de thema’s die u op uw ‘vastgoeddashboard’ terug wilt zien en die uniek zijn voor uw organisatie.

stap2

Stap 2: Prestaties

Wat is er nodig om die resultaten te boeken?

Stap 5 werkt transparant en controleerbaar. Daarom worden per resultaatgebied ‘kritische prestatie indicatoren’ (KPI’s) ofwel prestatie-eisen geselecteerd. Deze zijn maatgevend voor het geleverde resultaat.

Denkt u hierbij aan technische NEN-normen, maar ook aan niet-technische KPI’s zoals een minimale klanttevredenheidsscore.

Prestatie-eisen dienen SMART te zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. De wijzerplaten op het dashboard zijn hiermee gecreëerd en onder- en bovengrenzen staan vast.

stap3

Stap 3: Scenario-analyse

Welke marsroute is hierbij nodig?

Wanneer de kaders voor het resultaat vaststaan, is het aan het multidisciplinaire team van Stap 5 om een slim plan te bedenken. Doel is optimaal presteren. Vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Wij presenteren de verschillende scenario’s en samen met u bepalen wij de marsroute.

stap4

Stap 4: Activiteitenplan

Wat gaan we concreet voor u doen?

Wij werken het gekozen scenario uit tot een meerjarenplan. Hierin staan gedetailleerd alle activiteiten beschreven, per jaar en voor de duur van de samenwerking. Stap 5 committeert zich ook aan de begroting. Dit betekent geen verrassingen achteraf. We leveren het beoogde resultaat en gaan hierbij uit van een duurzame en voor alle partijen waardevolle relatie.

stap5

Stap 5: Monitoren, evalueren, verbeteren

Hoe houden we, met u, vinger aan de pols?

Jaarlijks meten wij onze prestaties en rapporteren wij deze transparant en controleerbaar aan u. Zo houdt u vinger aan de pols. Onze plannen zijn niet in beton gegoten, dus bijsturen kan altijd. Bijvoorbeeld omdat uw strategie is gewijzigd of nieuwe methoden en technieken beschikbaar zijn gekomen. Door monitoring en evaluatie houdt u grip op kwaliteit zonder in te boeten aan flexibiliteit.

Sitemap | Powered by HVMP Internet Marketing